ویلیام هیلی سولیوان 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.