حجت‌الاسلام محمدحسین انزابی (متوفی 1378/10/20)


20 دي 1402


حجت‌الاسلام محمدحسین انزابیحجت‌الاسلام محمدحسین انزابیحجت‌الاسلام محمدحسین انزابیحجت‌الاسلام انزابی در محضر آیت‌الله العظمی بروجردی(ره)جشن نیمه شعبان ـ نشسته از سمت راست: حجت‌الاسلام انزابی ـ حجت‌الاسلام ناصرزاده ـ میرزا حسن آلانقی ـ شهید آیت‌الله قاضی طباطبایی22 بهمن سال 1358 ـ رژه نیروهای ارتشاز چپ به راست: حجت‌الاسلام سید فاضل موسوی ـ حجت‌الاسلام انزابی ـ آیت‌الله عبدالحسین غروی ـ آیت‌الله ملکوتی ـ طاهری (استاندار آذربایجان شرقی) ـ حجت‌الاسلام عبدالحمید باقری بنابیاز چپ به راست: عباس جان‌نثار ـ حجت‌الاسلام انزابی ـ آیت‌الله ملکوتی ـ آیت‌الله سید ابوالحسن آل‌مولانا ـ سید حسین موسوی تبریزی ـ آیت‌الله سید تقی آل‌هاشم ـ حجت‌الاسلام روحانی ـ سید مصطفی و سید ابوالقاسم آل‌مولاناحضور پرشور در تمامی صحنه‌های انقلابنماز جمعه تبریز ـ میدان راه‌آهن ـ سال 1358آبان ماه 1358 ـ آخرین نماز عید قربان تبریز به امامت شهید محراب آیت‌الله قاضی طباطباییاز راست به چپ: حجت‌الاسلام انزابی ـ آیت‌الله شهید قاضی طباطبایی ـ حجت‌الاسلام روحانی ـ حجت‌الاسلام میرزا جواد باقری بنابیحجت‌الاسلام عبدالحمید شربیانی ـ آیت‌الله شهید قاضی طباطبایی ـ حجت‌الاسلام انزابیاز راست به چپ: حجت‌الاسلام انزابی ـ حجت‌الاسلام ناصرزادهحجت‌الاسلام سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ حجت‌الاسلام انزابی ـ شهید آیت‌الله مدنی ـ آیت‌الله غروینماز جمعه تبریز به امامت شهید آیت‌الله مدنی با حضور شهید باهنرباغشمال تبریز ـ تابستان 1358 ـ نماز جمعه تبریز به امامت شهید آیت‌الله قاضی طباطباییاز راست به چپ: حجت‌الاسلام انزابی ـ حجت‌الاسلام سید ابوالفضل موسوی ـ آیت‌الله غروی ـ حجت‌الاسلام فلسفیآیت‌الله ملکوتی و حجت‌الاسلام انزابی در جمع رزمندگان اسلاماز چپ به راست: شهید آیت‌الله قاضی طباطبایی ـ حجت‌الاسلام انزابی ـ غروی (استاندار وقت) ـ حجت‌الاسلام عبدالحمید شربیانیحضور حجت‌الاسلام فلسفی در جمع روحانیون تبریز ـ بهار 1359نماز جمعه تبریز (میدان راه‌آهن) از راست به چپ حجت‌الاسلام انزابی ـ حجت‌‌الاسلام سید ابوالفضل موسوی ـ غروی (استاندار وقت)نماز جمعه به امامت شهید آیت‌الله قاضی طباطباییعیادت از مجروحین جنگ تحمیلی؛ مهندس چیت‌چیان ـ حجت‌الاسلام انزابی ـ محمدرضا آهی ـ عوض محمدیحجت‌الاسلام انزابی و عباس دوزدوزانی در بازدید از مجروحین جنگیحجت‌الاسلام محمد حسین انزابیحجت‌الاسلام انزابی در کنار شهید حجت‌الاسلام محمدجواد باهنر


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.