اعدام برخی از سران ایل بختیاری در زمان رضا شاه


04 خرداد 1401


اعدام برخی از سران ایل بختیاری در زمان رضاشاهاعدام برخی از سران ایل بختیاری در زمان رضاشاهاعدام برخی از سران ایل بختیاری در زمان رضاشاه


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.