شهید حجت‌الاسلام محمدعلی منتظری از شهدای گرانقدر هفتم تیر


06 تير 1400


شهید محمد منتظری پس از آغازین دستگیری خویش دردهه 40شمسیشهید محمد منتظری پس از معمم شدن وپیش از ترک ایرانشهید حجت الاسلام محمدعلی منتظریشهید محمد منتظری درسفرحجنوفل لوشاتو،شهید محمد منتظری دراقتدا به امام خمینی - 1357شهید محمد منتظری درحاشیه حضور در نماز جمعه تهران - 1358شهید محمد منتظری درحاشیه سخنرانی در زمین چمن دانشگاه تهران - 1358شهید محمد منتظری درحاشیه سفر جنجالی به لیبی در فرودگاه مهرآباد تهران - 1358شهید محمد منتظری درسفربه لیبی ودردیدار با یکی از مقامات این کشور - 1358مصاحبه مطبوعاتی 31-4-1358شهید حجت الاسلام منتظری - مصاحبه مطبوعاتی7-5-1358شهید حجت الاسلام محمدعلی منتظری - مصاحبه مطبوعاتی 17-7-1358شهید منتظری - آذرماه 1358شهید محمد منتظری به همراه هانی الحسن(سفیر وقت فلسطین)ونیز یکی از رهبران جنبشهای آزادیبخش در دیدار با آیت الله سید محمد شیرازی - 1358شهید محمد منتظری درکنار آیت الله سیدمحمدتقی مدرسی در کنگره نهضتهای آزادیبخش در تهران - 1359شهید محمد منتظری درکنار سردار مرتضی رضایی دریکی ازجلسات شورای عالی دفاع - 1359شهید محمد منتظری درکنارامام خمینی دردیدار شرکت کنندگان در کنگره نهضتهای آزادیبخش در تهران - 1359شهید محمد منتظری درمحل مجلس شورای اسلامی - 1359شهید منتظری در مجلس شورای اسلامیشهید محمد منتظری درکناریکی از هیئتهای نهضتهای آزادیبخش، دربازدید از بهشت زهرای تهران - 1359عکس یادگاری شهید محمد منتظری با یکی از پاسداران انقلاب- 1359قم، شهید محمد منتظری درحال سخنرانی در حرم حضرت معصومه(س) - 1359شهید حجت الاسلام منتظری در نشست نهضت های آزادیبخششهید حجت الاسلام محمد علی منتظری در حال سخنرانیشهید محمد منتظری درکنار شهید سید اسدالله لاجوردی در بازدید از زندان اوین- 1359شهید محمد منتظری درحال سخن گفتن دردادگاه عباس امیرانتظام - 1359شهید محمد منتظری درحاشیه حضوردردادگاه عباس امیرانتظام - 1359پیکر پاک شهید حجت الاسلام محمد علی منتظری 7-4-1360


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.