شهید آیت‌الله سید حسن مدرس (شهادت 1316/9/10)


08 آذر 1401


شهید مدرس در کنار فرزندش عبدالباقیشهید آیت‌الله مدرسنمایی از خانه مادری شهید مدرس در محله دشت زوارهگروه اقلیت در دوره پنجم و ششم مجلسشهید آیت‌الله سید حسن مدرسشهید آیت‌الله سید حسن مدرسشهید آیت‌الله سید حسن مدرسشهید آیت‌الله سید حسن مدرسشهید آیت‌الله سید حسن مدرسشهید آیت‌الله سید حسن مدرسشهید آیت‌الله سید حسن مدرس

اعضای دولت موقت ملی در دوران فترت بین مجلس سوم و چهارمسید محمد رضا مساوات ، سید حسن مدرس ، میرزا حسین خان پیرنیاشهید آیت‌الله سید حسن مدرس در میان برخی تفنگداران ایل بختیاریشهید آیت‌الله مدرس در میان برخی از تفنگداران ایل بختیاریمدرس و نمایندگان دوره ششم مجلس شورای ملیتندیس شهید آیت‌الله مدرس که توسط آقای رسام ارژنگی در دهه 20 ساخته شدشهید آیت‌الله سید حسن مدرس پس از ترور نافرجام رضا خانی در 7 آبان 1305 در بیمارستانمدرسه جده بزرگ در اصفهان مدرس در این مکان مورد ترور قرار گرفت ولی جان سالم به سر برد. جای گلوله‌هایی که به طرف مدرس شلیک شده در دیوار دیده می‌شودشهید آیت‌الله سید حسن مدرس در کنار سیدالعراقین در مدرسه صدر اصفهانشهید آیت‌الله سید حسن مدرس در میان گروه اقلیت مجلس، در تصویر ملک‌الشعرای بهار و سید ابوالحسن حائری‌زاده دیده می‌شوند.شهید آیت‌الله مدرس در کنار آیات عظام سدالعراقین و بیدآبادی و برخی از علماء در مدرسه صدر اصفهانشهید آیت‌الله مدرس( نفر سوم از سمت چپ در بالای عکس) و نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای ملیهیات رییسه آخر دوره چهارم مجلس شورای ملینمایی از تبعیدگاه شهید آیت‌الله سید حسن مدرس در شهر خوافشهید آیت‌الله سید حسن مدرس در حال خواندن عریضه‌های مردم در منزل شخصیرهبر معظم انقلاب و آیت‌الله واعظ طبسی در حال فاتحه خوانی و ادای احترام در مزار شهید آیت‌الله مدرس در شهر کاشمر- سال 1363آرامگاه اولیه شهید آیت‌الله مدرس در قبرستان شهر کاشمرآرامگاه اولیه شهید آیت‌الله مدرس در قبرستان شهر کاشمرآرامگاه اولیه شهید آیت‌الله مدرس در قبرستان شهر کاشمرآرامگاه اولیه شهید آیت‌الله مدرس در قبرستان شهر کاشمرحرم شهید آیت‌الله مدرس در کاشمرحرم شهید آیت‌الله مدرس در کاشمرحرم شهید آیت‌الله مدرس در کاشمرحرم شهید آیت‌الله مدرس در کاشمرحرم شهید آیت‌الله مدرس در کاشمرحرم شهید آیت‌الله مدرس در کاشمرضریح مطهر شهید آیت‌الله مدرس در کاشمرضریح مطهر شهید آیت‌الله مدرس در کاشمرگنبد آرامگاه شهید آیت‌الله مدرس در کاشمر


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.