آن کترین سواینفورد لمبتون (درگذشت 1387/3/30)


29 خرداد 1400


Ann Katherine Swynford Lambtonآن کاترین سواینفورد لمبتونآن کاترین سواینفورد لمبتونریدر ویلیام بولارد وزیر مختار انگلیس در ایران


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.