آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی (متوفی 1393/7/29)


27 مهر 1401
آیت‌الله مهدوی کنی- دانشگاه امام صادق(ع)آیت‌الله مهدوی کنی به همراه آیت‌الله آذری قمی و دکتر ولایتیدر حضور آیت‌الله مرعشی نجفیدر کنار مقام معظم رهبریدر کنار مقام معظم رهبریآیت‌الله مهدوی کنی به همراه مقام معظم رهبری و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

از راست:شهید مفتح، آیت‌الله مهدوی کنی، امام خمینی(ره)، آیت‌الله سید هادی خسروشاهی، شهید فضل‌الله محلاتیآیت‌الله مهدوی کنی و آقای عسگراولادیکنفرانس جرائم صدامشهید محمدعلی رجایی و آیت‌الله مهدوی کنیاز راست: شیخ شمس‌الدین، مقام معظم رهبری، آیت‌الله مهدوی کنی، آیت‌الله سید ابوالفضل موسویدر حضور مقام معظم رهبریآیت‌الله امامی کاشانی و آیت‌الله مهدوی کنیآیت‌الله مهدوی کنی، حجت‌الاسلام سید احمد خمینی، حجت‌الاسلام محمدصادق خلخالیآیت‌الله مهدوی کنی و حجت‌الاسلام سید احمد خمینیآیت‌الله مهدوی کنی و آیت‌الله مشکینیدر جمع دوستان 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.