دکتر محمد معتضد باهریدکتر محمد معتضد باهریدکتر محمد معتضد باهریجلسه با حضور مقامات وزارت دادگستریمحمد معتضد باهری و ریچارد هلمز سفیر آمریکا در ایرانباهری و ریچارد هلمز سفیر آمریکا در تهرانباهری و علمحضور در جمع فارغ التحصیلان دانشگاه های اروپاییحضور در دربارحضور در سلام دربارحضور در سمینار بررسی مسایل نظریحضور در سمینار حزب رستاخیزحضور در شورای برنامه ریزی زناندر جمع دانش آموزان ممتازسخنرانی در سمینار بررسی مسایل دانشگاه هاسمینار حزب رستاخیزشرکت در جلسه با حضور شاهشرکت در جلسه کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی در رامسر با حضور شاهشرکت در سلام دربارکانون بازنشستگانمحمد باهری در جلسه اصناف کشورمراسم کلنگ زنی مدرسه 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.