شهید سید حسین امامی (شهادت 1328/8/18)


18 آبان 1401






شهید سید حسین امامی



شهید سیدحسین امامی در کنار شهید حجت الاسلام نواب صفوی پس از تاسیس جمعیت فدائیان اسلام



شهید سیدحسین امامی در کنار آیت‌الله سید‌ابوالقاسم کاشانی و امیرعبدالله کرباسچیان در یکی از اجتماعات ِمنزل آیت الله کاشانی



شهیدسیدحسین امامی در کنار شهید نواب صفوی و امیر عبدالله کرباسچیان در منزل آیت الله کاشانی



پیشتازی شهید سیدحسین امامی در راهپیمایی اعتراضی علیه عبدالحسین هژیر، از منزل آیت‌الله کاشانی تا مجلس شورای ملی .وقت. آیت الله سید مرتضی مستجاب الدعواتی قرآن به دست دارد



پیشتازی شهید سیدحسین امامی در راهپیمایی اعتراضی علیه عبدالحسین هژیر، از منزل آیت‌الله کاشانی تا مجلس شورای ملی .وقت. آیت الله سید مرتضی مستجاب الدعواتی قرآن به دست دارد



شهید سید حسین امامی در مراسم عروسی دوستش امیرعبدالله کرباسچیان



شهید سیدحسین امامی در کنار پدر و برادرش در منزل پدری



شهید سیدحسین امامی در کنار شهیدان نواب صفوی و سید عبدالحسین واحدی در یکی از اجتماعات منزل آیت الله کاشانی



شهید سیدحسین امامی پس از دستگیری در پی اعدام انقلابی هژیر



پیکر شهید سیدحسین امامی لحظاتی پیش از تدفین در قبرستان ابن بابویه شهرری



بنای اولیه مقبره شهید شهید سیدحسین امامی در قبرستان ابن بابویه شهرری. در تصویر سید مصطفی مترجم مدنی نیز دیده می شود


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.