شهدای واقعه 12 دی 57 شهر گالیکش


11 دي 1400


شهید بشیر مهدیزادهشهید سیاوش ناصریشهید صفرعلی درستانشهید عباس فرقانیشهید علیرضا قزلسفلوشهید محمود پیریشهید نریمان نظریمرحوم شیخ علی اکبر ابراهیمی روحانی مبارزی بود که فعالیت‌های زیادی بر علیه رژیم شاه در منطقه گنبد و گالیکش نمود.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.