انتخاب طرفدران رضاخان برای مجلس پنجم(بخش دوم)بخش دوم: علی‌اکبر داور

یکی از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار دوره‌ی پهلوی اول علی‌اکبر داور است. اسناد زیر نشان می‌دهند که چگونه رضاخان، علی‌رغم مخالفت‌های پیش‌رو، علی‌اکبر داور را از شهر لار برای مجلس پنجم انتخاب می‌کند.

دستورات اکید رضاخان به قشون نظامی منطقه نشان از نقشی‌ دارد که رضاخان برای داور درنظر گرفته بوده است. در سند مورخه‌ی 2/9/1302 رضاخان درباره‌ی علّت توجهش به داور می‌نویسد: «در مجلس اشخاص ناطق، حراف و زیرک لازم است» این اظهارات نشان می‌دهد که تحقق اهداف رضاخان نیازمند همراهی کسانی چون داور بوده است.

منبع:


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.