انتخاب طرفدارن رضاخان برای مجلس پنجم(بخش اول)بخش اول: خراسان

اسنادی که در ادامه‌ی این گفتار ارائه شده‌اند، مکاتبات رضاخان «سردار سپه» با حسین خزاعی، امیر لشکر شرق، راجع به انتخاب کاندیداهای موردنظر رضاخان را روایت می‌کنند. اسناد این بخش نیازی به توضیح نداشته و به خوبی خواننده را در جریان تکاپوهای رضاخان برای قبضه‌ی مجلس و حکومت نشان می‌دهند.

منبع:


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.