افزایش زندانی شدن مبارزین عاملی برای رسوایی رژیم پهلویدر ساعت 2110 روز 7/ 9/ 53 نامبرده بالا در منزلش بحث و گفتگوى خصوصى مختصرى را با دوستش شروع نمود. دوستش گفت: من به فعالیت‌هاى انتخاباتى داریوش فروهر عقیده ندارم و تصور نمى‌‌کنم او در این کار موفق بشود. خلیل ‌نیا گفت: نظر ما به وجود آمدن یک همبستگى بین نیروها مى‌‌باشد و طالقانى (منظور سید محمود علایى طالقانى است) گفته است: ما بایستى براى از بین بردن رعب و وحشت دوستان همگى با هم متحداً در انتخابات شرکت کنیم و به این نام فعالیت خود را مجدداً شروع نمائیم و حداقل بدین‌وسیله مى‌‌توانیم دور هم جمع شویم و اگر بتوانیم به نام انتخابات موجى ایجاد نمائیم حتى اگر دو هزار نفر هم به زندان ببرند خوب است و در این صورت ما دولت را رسوا خواهیم کرد. خلیل‌ نیا اضافه کرد: البته دکتر صدیقى و شاهپور بختیار هم با این کار موافقت نموده‌‌اند.

نظریه شنبه: نظرى ندارد.

نظریه سه‌شنبه: شنبه مورد اعتماد است و به احتمال قوى گزارش تسلیمى وى صحت دارد. به شنبه آموزش داده شده که همچنان اعمال و رفتار حاج محمد خلیل‌نیا را تحت مراقبت قرار داده و نتیجه را به موقع گزارش نماید. ضمناً حاج محمد خلیل‌ نیا فرزند محمدباقر در آن اداره کل داراى سابقه مى‌‌باشد.

نظریه چهارشنبه: نظریه سه‌شنبه مورد تأیید است.

اصل در پرونده کلاسه 123917 است.

در پرونده کلاسه 52941 بایگانى شود. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.