خویشاوندی با نخست وزیر عاملی برای موفقیت در انتخابات مجلس رژیم پهلویمحسن مرآت اسفندیارى نماینده سابق مجلس شوراى ملى و یکى از ­اعضاى مؤثر حزب مردم که اخیراً به سمت سفیر کبیر ایران در (ورشو) تعیین­ گردیده است، مى‌‌گفت: چهارشنبه شب لیدران حزب مردم در منزل نامبرده(محسن مرآت اسفندیارى) اجتماع نموده و درباره اوضاع روز و همچنین ­تجدید فعالیت حزب مردم ­مذاکره نموده‌اند و رهبران ­حزبى از نظر لزوم حضور و ­شرکت وى در فعالیت‌های تازه حزبى و نیز اعتقاد به ­نزدیکى مبارزات انتخاباتى­ و احتیاج به وجود نامبرده ­جهت حفظ کرسى نمایندگی ­سیرجان وى را از عزیمت به ­محل مأموریت خود­ (لهستان) منع کرده‌اند و ­ضمناً در نظر گرفته‌اند که ­مشارٌ الیه از جهت ­خویشاوندى با آقای ­نخست وزیر، وظیفه رابط ­حزب مردم و دولت را برعهده بگیرد.

در پرونده حزب مردم بایگانى شود. ثابتى 27/ 7/ 40 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.