فعالیت‌های پنهانی در قمدر قم فعالیتهاى پنهانى شدیدى تحت‌ عنوان جلوگیرى از جشنهاى 17 دى از ­طرف روحانیون به‌ عمل مى‌آید که چنانچه دولت اجازه تشکیل جشنهاى 17 دى­ را بدهد و تجلیلى از مراسم آزادى بانوان بنماید، طبق دستورى که آیت‌الله‌ خمینى­ صادر کرده است روحانیون ­نیز متقابلاً به‌ عنوان یادبود ­شهداى مسجد گوهرشاد که­ در دوران سلطنت­ اعلیحضرت فقید اتفاق ­افتاده مجلس ختم و ترحیم ­عزادارى برپا نمایند ­نوارهاى ضبط صوتى نیز در ­این زمینه تهیه شده که به ­موقع از آنها استفاده نمایند. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.