مشروب خوری به یاد استالینمحترماً معروض می‌دارد: در تماسى که با مأمور نفوذى اخذ شد، دیروز ـ روز جمعه 39/2/2 ـ افراد حزبى پیک‌نیک داشتند. در ساعت 7 صبح بدون ابلاغ قبلى، مأمور [را] ملاقات و ­اظهار می‌نمایند با یک تخته پتو حاضر شود، بیرون شهر بروند. پس از آمدن از ­منزل بیرون، مبلغ دویست ریال؛ صد ریال براى جمعه ­گذشته و صد ریال هم ­مخارج جمعه مزبور از ­نامبرده اخذ و پس از تهیه ­مقدارى مشروب و خوراکی از خیابان فرح‌‌آباد سه ­کیلومتر بالاتر از پل ماربُن ­در بیشه رفته و در آنجا ­مشغول مذاکره حزبی می‌گردند. در بدو امر یکى از ­آنان اظهار می‌نماید که روز­ تولد استالین است و برای ­همین منظور بیرون آمده‌‌اند­که به سلامتى پیروانش ­مشروب بخورند و بعد ­سرود دسته جمعى انقلاب شهر شیکاگو را با هم خوانده و به خدا و پیغمبر(ص) و ­شاهنشاه و دستگاه سازمان امنیت بدگویى می‌نمایند. بعد طبق معمول دو نفر دو­نفر جهت بحث حزبى به اطراف پخش گردیده و صحبت می‌نمایند که اکبر شریف ­با مأمور بوده و اظهار کرده است که روزنامه و اعلامیه‌‌هایى رسیده است که برای ­خواندن باید به او بدهد ولى مدتى طول خواهد کشید. پس از بحث حزبى دور هم ­جمع شده و مشروب مى‌‌خورند و در موقع صرف مشروب اظهار مى‌‌کرده‌‌اند: [به]­سلامتى خلق کُره و انقلابیون و به نابودى پیمان سنتو مشروب می‌خورند و همچنین می‌گفتند که سازمان امنیت بى‌خبر کجایى که احساسات پرشور جوانان را براى نابودى دشمنان ­خلق ایران ببینى «از این اراجیف» ضمناً اکبر شریف ضمن تشریح انقلاب کارگران شهر شیکاگو گفته است ­که در دهم اردیبهشت روز اول ماه مه را جشن خواهند گرفت که بایستى باز هم دسته جمعى بیرون بروند. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.