پورسانت برای اشرف پهلویهمسر یکى از کارمندان عالى‌‌رتبه وزارت خارجه بلژیک که از دوستان ­بسیار نزدیک والاحضرت اشرف پهلوى مى‌‌باشد و اخیراً به ایران آمده، ­مى‌‌گفت: مشارٌ الیها براى انجام دو سه معامله بزرگ که مبلغ آن متجاوز [از] 10­میلیون تومان است به ایران ­آمده و در حال حاضر براى ­تهیه مقدمات انعقاد ­قراردادهاى لازم مشغول ­کار مى‌‌باشد و والاحضرت ­اشرف پهلوى نیز در این ­معاملات سهیم بوده و 35­% از سود آن به معظم‌ٌ لها تعلق ­خواهد گرفت. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.