اشرف پهلوی سردمدار قاچاق مواد مخدر!یکى از بازپرسان دادسراى تهران به ‌طور خصوصى به یکى از دوستان خود ­اظهار داشته والاحضرت اشرف پهلوى بزرگترین باند قاچاقچیان تریاک و مواد­ مخدر ایران را سرپرستى مى‌‌کنند و آقاى دکتر جهانشاه صالح وزیر سابق ­بهدارى نیز با مشارٌ الیها ­همکارى و معاونت دارند و ­به همین جهت دستگاههاى­ قضایى و انتظامى قادر به­ تعقیب شدید قاچاقچیان و ­دستگیرى مؤثرین آنها ­نمى‌‌باشند. مهدنیا بازپرس سابق گمرک ­از قول یکى از قاچاقچیان ­معروف تهران اظهار داشته: ­در هر ماه مقدار زیادى ­تریاک مرغوب ترکیه و ­کردستان ایران براى تیمسار ­سرلشکر بختیار مى‌‌رسد و ایشان نیز مقدارى از آن را به ­دربار شاهنشاهى و بعضى ­از رجال تسلیم مى‌‌نمایند. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.