جلوگیری از رسیدن نامه‌ها به امام خمینی (ره) در تبعیدگاه ترکیهمحترماً به استحضار مى‌رساند اخیراً تعدادى نامه وسیله پست به سفارت ترکیه ­در ایران واصل گردیده که عیناً در اختیار اداره کل دوم قرار داده شده است. سپس به ­عرض تیمسار معاونت امنیت داخلى رسیده و معظم‌ٌله مقرر فرمودند کلیه آنها بررسى ­شود تا هرکدام [که] ارسالش به مقصد بلامانع باشد، عودت داده شود. در اجراى امر، ­نامه‌هاى مذکور بررسى شد جز یک نامه که طى آن ­نویسنده از آیت‌الله خمینى­ استعلام نموده است که وجوه ­شرعیه را در غیاب ایشان به ­چه کسى باید بپردازد. سایر ­نامه‌ها از طرف محصلین ­حوزه‌هاى علمیه بخصوص ­حوزه علمیه قم خطاب به مقامات ترکیه است که نسبت ­به خمینى احترام بیشترى قائل شوند.

نظریه: ارتباط مردم با خمینى ­مادام که مشارالیه در تبعید به ­سر مى‌برد به هیچ‌وجه به صلاح نیست. زیرا یکى از­هدفهاى فعلى درباره نامبرده این است که مردم و بخصوص طرفداران خمینى از ­دسترسى به او مأیوس شوند و روحانیون دیگر که در کشور هستند متوجه گردند. ­علیهذا نه تنها عودت دادن این نامه‌ها مصلحت نیست بلکه ضرورت دارد که کلیه نامه‌هایى از این قبیل که به آدرس سفارت ترکیه به پست داده مى‌شود، سانسور و از ­ارسال آنها حتى به سفارت ترکیه جلوگیرى شود.

منوط به راى عالیست. تهیه کننده و متصدى بررسى ـ تهامی رئیس اداره دوم عملیات

این شخص­ نامش را گزارش دهید معلوم مى‌شود مالیات واقعى نمى‌دهد و پول زیادى دارد. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.