بن بست حکومت در مسئله خمینیدر محافل مختلف گفته مى‌‌شود دولت در مورد مسئله آقاى خمینى در بن ‌بست مانده است در توقیف نگاهداشتن او نیز مشکلى ایجاد شده و آزاد کردن وى نیز مشکل بزرگى است و در صورت تبعید به خارج نیز ممکن است علیه دولت اعلامیه‌‌هایى در خارج بدهد. شایع است دولت مى‌‌خواهد و مایل است شریعتمدار فعلاً به جاى خمینى مرجع تقلید شود ولى طرفداران خمینى و عده زیادى از متعصبین مذهبى به خاطر آیت‌الله خمینى و دفاع از وى به ملاقات شریعتمدار مى‌‌روند اگر احساس کنند که چنین فکرى در کار است و آقاى شریعتمدار شخصاً مى‌‌خواهد مرجع تقلید شود از وى رویگردان خواهند شد. عده‌‌اى که در هفته قبل به ملاقات آقاى شریعتمدار رفته بودند در مذاکرات خصوصى خود مى‌‌گفتند آقاى شریعتمدار مرد خوبى است ولى خمینى چیز دیگر است بدین معنى که خمینى را بهتر از شریعتمدار مى‌‌دانستند.

این نسخه در پرونده آیت‌الله خمینى بایگانى شود. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.