ما مخالف این آزادى هستیم!دیشب از ساعت 7 الى ۱۰/۵شب در تکیه قلیان‌‌فروش‌ها واقع در بخش 4 کوچه مقصودبیک (کوچه چهارسوق مقصود) حضور پیدا کردم. ابتدا امامى قهوه‌‌رخى منبر رفت. بعد آقاى مظاهرى (دو برادر هستند که در اصفهان اهل منبر مى‌‌باشند به نام مظاهرى منظور ما از واعظ مذکور آن واعظ معروف مى‌‌باشد که موقع منبر او از ساعت 417 بعدازظهر تا ساعت 8 مى‌باشد) طى سخنانى که ابتدا شروع کرد و جمعیتى حدود 4 هزار نفر زن و مرد در آنجا اجتماع نموده بودند، گفت: با ما و اهل علم و ادب مخالفت مى‌‌کنند. آیا ما طلاب علوم دینیه شراب مى‌‌خوریم یا آنها؟ [ما] زنا مى‌‌کنیم یا آنها؟ ما فاسد هستیم یا آنها؟ چرا با ما مخالفت مى‌‌کنند؟ دلیلش این است من جاهلون اعداء العلماء کسانى که جاهل و گمراه و بى‌‌علم و معرفت هستند دشمن دانایانند. خود آنها نادانند از ما بدشان مى‌‌آید. به ما مى‌گویند: شما چرا مخالف بى‌حجابى هستید؟ ما مخالف این آزادى هستیم. به ما مى‌‌گویند: شما چرا مخالف عقاید و نظریات پلید ما هستید؟ چرا ما با زبان فصیح روى کلیه منابر مى‌‌گوییم ما مخالف بى‌‌حجابى هستیم. ما مخالف این آزادى هستیم. ما با کسانى که دستورات مذهب ما را دگرگون کرده و یا مى‌‌کنند و مى‌‌خواهند با سرنوشت بشریت و اسلام و قرآن و ملت مسلمان ایران بازى کنند و حیثیت و آبروى ملتى را بر باد بدهند، مخالف هستیم. ما نمى‌‌گذاریم به مقاصد خود برسند. باید دشمن را ریشه‌‌کن کرد؛ در هر لباس و هر مقامى که باشد از راه مشروع بپرسید و مبارزه کنید (البته براى سلامتى آقاى خمینى هم مکرر صلوات مى‌‌خواست و دعا به او مى‌کرد و مى‌گفت: خدایا پروردگارا دشمنان آیت‌الله‌ خمینى را از صفحه روزگار بردار.

در پرونده شیخ مهدى مظاهرى بایگانى شود. بخش یک 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.