یک نفر عرقخور مثل شاه ادعا می‌کند امام زمان (عج) را زیارت کرده است!آقاى مظاهرى منبر رفت در مورد آقایان حکیم، گلپایگانى، خوانسارى، شریعتمدارى و میلانى و خمینى صحبت زیاد و رشته سخن را کشید در مورد مراجع تقلید گذشته که آقاى آیت‌اللّه‌ علامه مجلسى و آیت‌اللّه علامه حلى و بحرالعلوم که چندین سال زحمت کشیدند و رابطه مستقیم یا غیرمستقیم با امام زمان داشتند اما یک نفر خانم‌باز و عرق‌خور که مثلاً در آبشار به سلامتى پدرش شیشه را بالا مى‌کشد و از طرفى با زنها رقص و دانس مى‌رود ادعا مى‌کند من امام زمان را دیده‌ام آقا چرا این حرفها را مى‌زنید؟ این حرفها حق امام و مرجع تقلید است. یعنى چه؟ سپس گفت: آقایان زیاد متأثر و متأسف نباشید، دعاى شما دیر یا زود اثرى دارد. خداوند دیرگیر و سخت‌گیر است. همین‌طورى که تاریخ گذشته از هارونها و ابوالجهل‌ها و منصور دوانقى حکایت مى‌کند، تاریخ امروز آینده هم از امروز حکایت خواهد کرد. پیغمبر اسلام در اغلب جنگها کشته مى‌داد و شکست مى‌خورد اما مى‌دانست پیروزى با حق است. من و شما هم مى‌دانیم پیروزى با ماست و بیایید و متوسل شوید به امام زمان و بخواهید فرزندش را از زندان آزاد و این غائله را به سود مسلمین خاتمه دهد.

برابر با اصل است 42/5/9

بایگانى شود تا دستور برسد. رضوى

یک نسخه رونوشت برداشته شد.

خلاصه اظهارات آقاى مظاهرى دیشب در ساعت 2030 روز 42/5/9 در مسجد جوبشاه طى 5 ـ 1054 ـ 1 ـ 5 ـ 42/5/9 از شهربانى رسیده است.

 اصل در فرماندارى. ابوالفضل معزى 42/5/12 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.