روابط صمیمی پهلوی و رژیم صهیونیستیمراتب زیر درباره سال نو جهت اطلاع به عرض مى‌رسد:

  1. از طرف دوستان یک سبد گل و یک چراغ رومیزى بزرگ و سه اسباب بازى جهت فرزندان نمایندگى و کارت تبریک از طرف رئیس سرویس و کلیه رؤساى ادارات مربوطه سرویس واصل گردید.
  2. وزارت امور خارجه زیتون1 یک سبد زیبا محتوى 10 بطرى از مشروبهاى مختلف ساخت کشور ارسال نمود.
  3. تعدادى از ایرانیان گل و کارت تبریک فرستادند.
  4. شب عید نوروز از طرف ایرانیان مقیم مجلس جشنى در یکى از هتلهاى شهر برقرار گردید و در این مجلس آقایان دکتر صدریه و «زر» نماینده ایرانیان مقیم در پارلمان و چند نفر دیگر سخنرانى نمودند و مدعوین به افتخار شاهنشاه آریامهر چندین مرتبه کف زده و ابراز احساسات نمودند.
  5. شب دوم فروردین در منزل آقاى صدریه که ضمنا محل کنسولگرى نیز مى‌باشد ایرانیان سرشناس مقیم و محصلین ایرانى براى تبریک سال نو حضور بهم رسانیدند.
  6. در چهارم فروردین مجلس شام باشکوهى در کینگ هتل اورشلیم جهت عروسى دختر برادر آقاى کشفى نماینده اقلیت یهود در مجلس شوراى ملى ایران و پسر آقاى امید یکى از ایرانیان سرشناس و ثروتمند و صاحب هتل مزبور برقرار گردید. در این مجلس آقایان کشفى و امید و دکتر صدریه سخنرانى نمودند و آقایان کشفى و امید در حضور اعضاى وزارت خارجه زیتون و شخصیتهاى سرشناس این کشور نطق بسیار جالب و مؤثرى درباره ایران و تجلیل و تمجید از شاهنشاه آریامهر نمودند و مدعوین با کف‌زدنهاى شدید ابراز احساسات نموده و جام خود را به سلامتى شاهنشاه آریامهر نوشیدند.

 

1ـ سرویس اطلاعاتى اسرائیل. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.