جنگ اعراب و اسرائیلیحیى مرتضوى سدهى براى چند نفر در راه مراجعت از فرودگاه هنگام استقبال از آقاى بهبهانى اظهار داشته است که: من تهران بودم، گازر آمده بود از فلسفى دعوت به عمل آورد که به اصفهان بیاید. فلسفى اظهار داشته شاید نتوانم صد در صد بیایم ولى اگر آمدنى شدم روز 16 ربیع‌الاول (یکشنبه ۴۶/4/۴) مى‌آیم که عصر هفدهم روز دوشنبه میلاد حضرت رسول در مدرسه چهارباغ اصفهان در جشن بازرگانان که همه ساله به همین مناسبت و در همین روز تشکیل مى‌شود منبر بروم و از شب بیستم ربیع‌الاول در مسجد سید به منبر مى‌روم.

آقاى فلسفى به گازر اظهار داشته است: مسعودى مدیر روزنامه اطلاعات در امجدیه تهران عده‌اى دختر و پسر را دعوت کرده و آنها را به طرز بدى به هم ریخته، به من اعتراض کرده‌اند چرا ساکت هستى و در سخنرانى‌ها فشار نمى‌آورى؟ من گفتم دستگاه مخصوصاً این کارها را مى‌کند که ما را از قضیه اسرائیل و عرب و سیاست منصرف نماید.

مرتضوى افزوده است اینکه مى‌گویند آقاى فلسفى را گرفته‌اند دروغ است.

ملاحظات:

نظریه رهبر عملیات: سیدیحیى مرتضوى فرزند سیدکریم به شناسنامه 1322 ـ 108 همایون‌شهر از طرفداران آقاى خمینى در همایون‌شهر مى‌باشد و تاکنون چندین مرتبه سخنرانیهاى تحریک‌آمیز برخلاف دولت نموده که در تاریخ 42/4/30 به اتهام تحریک مردم به اقدام علیه امنیت مملکت دستگیر و در تاریخ 42/5/8 به قید التزام به مبلغ بیست هزار ریال و عدم خروج از حوزه اصفهان آزاد گردیده است. صفى

انفرادى محمدرضا گازر 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.