ابتذال سران رژیم پهلویطبق دعوت قبلى که از طرف تقى افراخان عضو حزب مردم به مناسبت بزرگداشت ششم بهمن به‌ عمل آمده بود از ساعت 1900 روز ۴۸/11/۷ عده‌اى در حدود 60 نفر از سران حزب مردم منجمله:

رامبد، سپهبد ورهرام، سناتور بهادرى، مهندس بهبودى، زهتاب‌فرد، دکتر مدرسى، ناصر و خسرو فرهادپور، دکتر باقر شریعت، فخرى طباطبایى، عبدالحسین طباطبایى، اویسى، دکتر ابراهیمى، مهندس والا، شیخ رضایى، صمصامى، عبدالکریم عمویى، قره‌گوزلو، دکتر رفعت، غلامرضا مجید و شربیانى به اتفاق بانوان خود در محل درآیون سینما ونک اجتماع نموده‌اند. پس از صرف چاى و مشاهده فیلم سینمایى شرکت‌کنندگان جهت صرف شام به سالن دانسینگ سینما دعوت گردیده و در این هنگام در سالن مزبور والاحضرت شاهدخت فاطمه پهلوى، آقاى هویدا نخست‌وزیر و بانو و آقایان مهندس اصفیا قائم مقام نخست‌وزیر، دکتر مجیدى وزیرکار، دکتر گودرزى وزیر تولیدات کشاورزى، دکتر شاهقلى وزیر بهدارى، حاجبى بازرس قانون شرکت سهامى کارخانجات ایران و آجودان کشورى شاهنشاه آریامهر به اتفاق بانوان خود مشغول صرف شام بوده‌اند.

پس از صرف شام آقاى نخست‌وزیر با والاحضرت شاهدخت فاطمه پهلوى و بانو هویدا با آقاى دکتر شاهقلى و بقیه همراهان نخست‌وزیر هرکدام با بانویى شروع به رقص کردند موقعى که نامبردگان در روى سن مشغول رقص بودند. فرهادپور گفت: چون در این جلسه حزب مردم اکثریت دارد بهتر است ما هم همراه نخست‌وزیر شروع به رقص نماییم. دکتر ابراهیمى به شوخى گفت: اعضاى حزب مردم رقص بلد هستند ولى نمى‌توانند خوش رقصى کنند و آخرالامر چند نوبت عده‌اى از اعضاى حزب مردم با بانوان خود در رقص شرکت کردند. (در تمام دفعات آقاى نخست‌وزیر فقط با والاحضرت شاهدخت فاطمه پهلوى مى‌رقصید.) 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.