کمک به روزنامه صهیونیستى ستاره شرق به مدیریت مئیر عزریحضرت اجل تیمسار سپهبد بختیار رئیس محترم سازمان امنیت کشور

تیمسار معظم

به‌ طورى که خاطر آن جناب مستحضر است روزنامه ستاره شرق مدت چهار سال است که به مدیریت چاکر در اسرائیل براى استفاده هشتاد هزار نفر ایرانیان و فارسى زبانان آن کشور منتشر مى‌شود. چندى پیش در اثر کسر بودجه تصمیم به تعطیل آن گرفته [شد] البته از اینکه این جریده تنها وسیله‌اى بود که اخبار و ترقیات ایران را تحت رهبرى شاهنشاه جوانبخت به اطلاع سایرین مى‌رسانید، ناچار قبل از اقدام به تعطیلی آن کوشش شد توجه عده‌اى جلب گردد. تا اینکه خوشبختانه تو[جه آنان] نیز به این مسئله جلب و در حدود پنج ماه قبل مقرر فرمودید ماهیانه مبلغى به‌ عنوان کمک به هیئت تحریریه پرداخت گردد تا بتواند به حیات فرهنگى و خدمات اجتماعى روزنامه ادامه دهد و چون تاکنون وجهى پرداخت نگردیده مستدعى است دستور فرمایند اوامر مربوطه در این مورد به موقع اجرا گذاشته شود. ضمناً متذکر مى‌شود که روزنامه کمافى‌السابق منتشر شده و در دسترس خوانندگان قرار مى‌گیرد.

با تقدیم احترام شایسته مئیر عزرى

مئیر عزری مدیر روزنامه صهیونیستی ستاره شرق 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.