مأموریت ادوارد براون در ایرانآقاى صفوى ریزى در ساعت 2200 به منبر رفت و گفت: ادوارد براون انگلیسى در زمان ناصرالدین شاه به ایران آمد و مأموریت داشت سه عمل در ایران انجام دهد:

1ـ تریاک کشیدن 2ـ حزب حیدرى و نعمتى [درست‌کردن] 3ـ رواج دین بهایى.

آقاى ریزى از همین جا بناى حاشیه رفتن را گذارد و گفت مردم در نیم قرن پیش تا به حال ایران که 50 سال مى‌‌شود دچار بدبینى شده و گفت من سخنانم را بدون پرده و بى‌‌پروا مى‌‌گویم گرچه با جان خودم بازى مى‌‌کنم. و در خلال گفتارش بناى گوشه‌‌زدن را گذاشت گفت هر وقت مى‌خواهند خارجیها سر به سر ما بگذارند اول در شاه نفوذ مى‌کنند و او را اغفال نموده و بعد مى‌آیند سر ما ملت. مثلاً در زمان ناصرالدین شاه که ادوارد براون از انگلستان به ایران آمد، ناصرالدین شاه یک روز دندانش درد گرفت و براون به او گفت من از انگلستان دوایى آورده‌‌ام که دندان شاه را خوب مى‌‌کند و به این وسیله شاه را تریاکى کرد و نتیجه منبر او این بود که مى‌‌خواست به مردم بگوید که از 50 سال پیش به این طرف، دین در ایران ضعیف شده و به وسیله پادشاهان این کار انجام گردیده است.

در انفرادى آقاى ابوالفضل صفوى ریزى 44/3/29 عملیاتى مأمور

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.