برکناری رئیس سابق شهربانی به دلیل حق و حساب ندادن به درباریانجلسه در منزل اسفندیار یگانگی

بعد از ظهر روز مزبور در منزل نامبرده بالا که مدیر مؤسسه آبیارى ایران است، سرهنگ شهرى افسر شهربانى ـ مهندس حائری‌زاده ـ نقى موسوى مدیر شرکت کرومیت و یکى از خوانین فارس که تعیین نامش براى مأمور ویژه میسر نشده اجتماع داشته‌اند. در این جلسه درباره مسایل مختلف بحث شده از جمله درباره سوءاستفاده مأمورین شهربانى مذاکره شده و سرهنگ شهرى گفته سرتیپ امیر انصارى رئیس شهربانى سابق مرد بسیار پاکى بود و چون قاچاقچیان هروئین را که منتسب به دربار بودند گرفت، او را از کار برکنار ساختند و علاوه بر این حق و حساب هم نمی‌داد و موسوى اظهار داشته پسر رضاخان در رأس تمام پستهاى مهم از افراد مورد اعتماد خودش گذارده تا بتواند خوب حق و حساب بگیرد و سرهنگ شهرى افزوده در حال حاضر در زندانهاى شهربانى رشوه‌خوارى و فروش مواد مخدر به حد وفور دیده مى‌شود و همچنین کلیه کلانتریها بایستى ماهیانه رشوه بپردازند و به هر قسمت شهربانى که مراجعه کنید از شما پول مى‌خواهند. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.