دعا براى آزادى امام (ره)محترماً به عرض عالى مى‌رساند: برابر گزارش مأمور مربوطه آقایان خلدى‌نسب و سهرى سدهى و ابطحى از ساعت 20 الى 22 روز ۴۲/9/۵ در مسجد میرزامحمدهاشم به منبر رفته ابتدا آقاى خلدى‌نسب درباره مسائل دینى و مجازات شرع اسلام درباره دزد صحبت نمود. سپس حاج آقاى جمال سهرى به منبر رفت، در آخر منبر براى نجات خمینى از زندان دعا نموده است. سپس آقاى ابطحى و پیش‌نماز مسجد محله نو به منبر رفته ضمن سخنرانى از مسموم نمودن امام رضا و فرزندش صحبت نمود و افزود که تمام امامهاى ما را کشتند که این دین را از بین ببرند و نتوانستند. دین اسلام از بین رفتنى نیست. اگر آقاى اصفهانى بمیرد، آقاى بروجردى روى کار مى‌آید و اگر آقاى بروجردى مُرد، آقاى خمینى روى کار آمده است و در همین لحظه گفت اگر هزار تا از این سگ و [ناخوانا] بیایند و بخواهند دین را از بین ببرند و نابود کنند غیرممکن است و در پایان منبر به خمینى دعا نموده است و نجات او را از زندان از خدا مسئلت کرد.

کلانتر بخش یک ـ سرگرد صفوى ـ امضا

رونوشت برابر اصل است 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.