اخذ پول در امتحانات تربیت معلمدر امتحانات تربیت معلم سال جارى پولهایى اخذ و عده‌‌اى با دادن پول وارد کلاس تربیت معلم گردیده‌‌اند و خواهر زن راننده مدیرکل آموزش و پرورش گیلان آقاى قریب نیز بدون پرداخت پول جزء قبول‌‌شدگان مى‌‌باشد. و پس از پایان امتحانات آقاى دریادل اوراق را لاک و مهر نموده و تحویل آقاى قریب داده است و از طرف دیگر خانم آقاى قریب نیز از عده‌‌اى پول گرفته بود که کارشان را درست کند و این عمل هم انجام گردیده است.

نظریه منبع: به طورى که مى‌‌گویند مبلغ دریافتى بین پنجاه الى هفتاد هزار ریال از هر داوطلب مى‌‌باشد. غافریان ۴۷/8/۸

نظریه رئیس امنیت داخلى: گزارشات دیگرى از سایر منابع و اشخاص مختلف در زمینه سوءاستفاده در امتحانات ورودى تربیت معلم واصل گردیده که طى شماره 11371 ـ 1/ه‍ ـ ۴۷/8/۸ به استحضار رسیده است.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت گیلان

اصل در 24 ـ 322 رئیس امنیت داخلى ۸/۱۳ 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.