دوستان کله ‏پاچه‌‏اى اردشیر زاهدیروز ۴۵/11/۲۹ منوچهر قیایى از دوستان بسیار نزدیک اردشیر زاهدى مى‌گفت سال گذشته موقعى که اردشیر زاهدى براى چند روزى به ایران آمده بود در ساعت ورود به فرودگاه فقط 8 نفر از دوستان و رفقاى او به استقبال آمده بودند و شایعه‌اى که در آن زمان مبنى بر وجود اختلاف بین دربار و اردشیر زاهدى وجود داشت مانع شده بود که بقیه دوستان و آشنایان و دولتى‌ها به استقبال او بیایند و این هشت نفر در آن سال مستقیماً از فرودگاه به حصارک رفتیم و چون نزدیک صبح بود کله پاچه‌اى تهیه کرده با هم خوردیم. در بازگشت اخیر اردشیر زاهدى در فرودگاه آن قدر جمعیت زیاد بود که موجب تعجب خود او شده بود و مقامات عالى‌رتبه دولت کوشش مى‌کردند خود را بیشتر به اردشیر زاهدى نزدیک کنند ولى زاهدى در حالى که نخست‌وزیر هم حضور داشت خطاب به من گفت دوستان کله‌پاچه‌اى من کجا هستند؟ آنها به درد مى‌خورند. نخست‌وزیر و دیگران از این بیان او متعجب شده بودند.

نظریه رهبر عملیات: ممکن است صحیح باشد. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.