سابقه‌ای از منوچهر کلالی قائم‌مقام دبیر کل حزب ایران‌ نوین و کارگردانی سازمان سیاگزارش:

درباره: دکتر منوچهر کلالی نماینده دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی و قائم‌مقام دبیر کل حزب ایران‌نوین و کاندیدای نمایندگی دوره 22 مجلس شورای ملی از مشهد

محترماً به استحضار مى‌‌رساند: در تاریخ ۴۶/3/۲۱ ساواک تهران ضمن ارسال گزارش خبرى اعلام داشته ژانین کلالى همسر نامبرده بالا که خارجى و تا دو سال قبل در اداره اطلاعات سفارت آمریکا خدمت مى‌‌نموده است، از موقعى که دکتر کلالى مسئول سیاسى حزب ایران نوین گردیده، مشارٌ الیها از سمت خود در اداره مزبور استعفا و در حال حاضر نیز با برخى از بانوان خارجى که از همکاران سابق وى در اداره اطلاعات سفارت امریکا مى‌‌باشند رفت و آمد مى‌‌نماید. لذا مراتب به اداره کل هشتم منعکس؛ پاسخ واصله حاکیست طبق یک اطلاعیه تأیید نشده همسر دکتر منوچهر کلالى به مدت دو سال منشى «کیو» دبیر اول سفارت امریکا در ایران که ظاهراً خود را عضو اداره سیاسى سفارت امریکا معرفى و در حقیقت یکى از رؤساى سازمان سیا و جزو افراد باند «کلنل یاتسویچ» رئیس سازمان سیا در ایران محسوب مى‌‌گردد، بوده است. «کیو» که مدت هشت سال در ایران مأموریت داشته، مشوق حسنعلى منصور و اطرافیان وى در تأسیس کانون مترقى و سپس حزب ایران نوین بوده و ژانین کلالى رابط بین «کیو» و گردانندگان کانون مترقى و حزب ایران نوین بوده است.

مراتب استحضاراً از عرض مى‌‌گذرد. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.