نمونه‌ای از فضای انقلابی - اسلامی در سال 1357موضوع: اجتماع در مسجد حکیم

از ساعت ۸:۳۰ روز ۵۷/10/۷ به تدریج عده زیادى در مسجد حکیم اجتماع نمودند به طورى که تا یک ساعت بعد تمام صحن مسجد، شبستان و حتى دالان مسجد مملو از جمعیت بود. سید محمد احمدى فروشانى در این هنگام به منبر رفته و اظهار داشته: ما به مبارزات خود تا پیروزى نهایى ادامه خواهیم داد. نامبرده سپس در مورد مبارزات امام حسین بحث کرد و نتیجه‌گیرى نمود: که ما باید از امام حسین درس عبرت و سرمشق بگیریم. احمدى سپس از اعتصابیون شرکت نفت، برق و گاز، دانشگاهیان، معلمان و بازاریان تشکر کرد و اظهار داشت: ما به رهبرى امام خمینى براى رسیدن به جمهورى اسلامى که چندان هم با آن دور نیستیم با دولت مبارزه مى‌کنیم. دولت به اندازه کافى نفت و سایر مواد سوختى دارد و به قول خودش به اندازه یکسال ذخیره دارد و این قحطى مصنوعى را براى به زانو درآمدن قیام و نهضت مقدس ما به وجود آورده است و مى‌خواهد مردم را دچار پریشانى و اضطراب کند. باید براى رسیدن به پیروزى صبر و استقامت کرد و به یکدیگر کمک نمود. سپس اعتصابیون از مسجد بیرون آمدند و در حالى که پلاکاردهاى مختلفى حمل مى‌کردند به تظاهرات آرامى در شهر دست زدند. متن پلاکاردها عبارت بود از: 1 ـ ما تا سرنگونى رژیم طاغوتى از پا نمى‌نشینیم. 2 ـ کارکنان ذوب آهن 3 ـ کارکنان پالایشگاه اصفهان (روى پارچه سفید به خط آبى) 4 ـ ما خواستار تشکیل حکومت اسلامى به رهبرى امام خمینى هستیم. در این هنگام اعلامیه‌هاى زیادى پخش شد که یکى از آنها تبریک سال نو مسیحى بود خطاب به مسیحیان جهان که در آن از پاپ خواسته شده بود از دولت‌هاى قدرتمند که به قوانین موجود در کتب آسمانى خود پشت پا زده‌اند حمایت نکنند. ضمناً اعلامیه‌هاى زیادى مربوط به چریکهاى به اصطلاح فدائى خلق پخش شد که تمام آنها توسط تظاهرکنندگان پاره پاره شد و گفته شد اینها مربوط به کمونیستهاست و شایعه پراکنى است و مخالف دین است و در آنها ضمن انتشارات بى اساس مانند اینکه ما به کجا حمله کرده و چه کسانى را به قتل رسانیده‌ایم ظاهراً از دین حمایت شده است در حالى که کمونیستها مخالف دین هستند.

اجتماع مردم اصفهان در مسجد حکیم 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.