ورود گوشت یخ‌زده فاسد و اجناس لوکس توسط افراد ذی‌نفوذموضوع: تشکیل جلسه کلوپ روتاری

در ساعت 1300 روز فوق [۵۷/7/۲۷] جلسه هفتگى کلوپ روتارى اصفهان در هتل کورُش با حضور 21 نفر از اعضا تشکیل گردید. در این جلسه آقاى اسحق‌‌نژاد کارمند بازنشسته گمرک مهمان آقاى على تبریزى‌‌زاده بود. آقاى اسحق‌‌نژاد اظهار داشت که امروز مى‌‌خواهم یک قسمت از برخوردهایى را که در مدت خدمتم رخ داده براى شما شرح دهم و ادامه داد که حدود چهار سال قبل مسئول گمرک شاهپور بودم. روزى یک کشتى حامل گوشت یخ‌زده در بندر پهلو گرفت و نماینده آنهایى که سفارش داده بودند با یک وکیل دادگسترى نزد من آمدند که گوشت را بلافاصله ترخیص کنند و حدود 20 کامیون یخچال‌دار هم با خود به بندر آورده بودند. ما یک نفر دامپزشک داشتیم که ارمنى بود و مرد بسیار درست و ضمناً کارشناس گمرک نیز بود. به او دستور داده شد که طبق قانون از لحاظ بهداشتى گوشتها را آزمایش کند. او ابتدا 6 رأس لاشه را آزمایش کرد و نوشت که این گوسفندها قبل از ذبح مسموم بوده‌‌اند؛ لذا طبق قانون و دستور، ما بایستى آنها را معدوم کنیم وکیل مدافع آنان اعتراض نمود. مجدداً 6 لاشه دیگر آزمایش شد و مجدداً نظریه قبلى خود را که لاشه‌‌ها قبل از ذبح مسموم بوده‌‌اند تکرار نمود. به دکتر اعتراض شد که او چیزى نمى‌‌فهمد. با تهران تماس گرفته شد گفتند که گوشتها را به تهران حمل کنید تا آنها را معاینه کنیم و بعد از چند روز که نتیجه را از تهران خواستیم گفتند فقط بیست عدد از لاشه‌‌ها خراب بود و بعداً معلوم شد که این گوشتها را که باید معدوم مى‌‌کردند و یا به مصرف صابون‌‌پزى برسد، به قیمت ارزان خریده بودند که در ایران به قیمت گوشت خوب عرضه کنند و دست چند نفر متنفذ در این کار بود که همه دستگاهها را در اختیار داشتند؛ سپس گفت: مدتى قبل نیز در گمرک مهرآباد بودم در حدود 80 صندوق به گمرک رسید و در اظهارنامه گفته شد که در این صندوقها اوراقى است که مربوط به سازمان امنیت مى‌باشد و چون ما به منظور صحت موضوع یکى از صندوقها را باز کردیم تمام صندوق از اشیاء لوکس پر بود و چون خبر را به همه جا اطلاع دادیم یک مرتبه سر و کله یک صد سرباز پیدا شد و اطراف صندوقها را گرفتند و بار کامیون کردند و بدون تشریفات گمرکى به نام سازمان امنیت بردند. شخصى که این کار را کرده [و] در صندوق را باز نمود، داماد سپهبد وثوق بود که از کار برکنار کردند و بعداً که سپهبد وثوق توضیح خواسته بود به او گفتند چون ایشان اوراق مربوط به سازمان را باز کرده است و چون گفتند این صندوقها همه اشیاء لوکس در آن بوده و اوراق نبوده جواب دادند که ما در هر صندوقى چند جنس شکستنى گذارده بودیم تا چنان که معلوم شود اگر صندوقها باز شده موضوع را پیگیرى کنیم.

نظریه شنبه: نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه: تشکیل جلسه مورد تأیید است.

نظریه چهارشنبه: تشکیل جلسه و طرح مسائل فوق مورد تأییداست.

نظریه جمعه: نظریه چهارشنبه مورد تأیید است. ادیب 8/22

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.