ذخیره هنگفت بعضی از مقامات پهلوی در بانک سوئیسموضوع: پس‌انداز بعضی از مقامات ایرانی در بانکهای سوئیس

به قرار اطلاع اخیراً آقاى روبرت اردیتى معاون بانک «ویسکوت اوورسیز» واقع در ژنو به یکى از مراجعین ایرانى بانک (یکى از منابع اداره کل هشتم) اظهار داشته است که دولت ایران مبلغ 20 میلیون دلار وام (براى تلفن) از امریکا دریافت کرده است. در صورتى که چند نفر از اتباع ایران در ماه ژوئیه سال جارى مبالغى بیش از وام دریافتى ایران در بانک‌هاى ژنو پول سپرده‌اند که عبارتند از:

1ـ آقاى نیک‌پى، مبلغ 5 میلیون دلار (شخصاً به نام پدرش پول را واریز کرده)

2ـ آقاى آموزگار، مبلغ 17 میلیون دلار

3ـ آقاى شاهقلى، 4 میلیون دلار

4ـ وهاب‌زاده، مبلغ 3 میلیون دلار

نظریه منبع:

1ـ منشأ از افشاى نام بانکى که افراد ایرانى فوق‌الذکر وجوه خود را در آن پس‌انداز مى‌کنند خوددارى کرده، ولى احتمالاً همان بانک (ویسکوت اوورسیز) مورد نظر مى‌باشد.

2ـ موقعى که در هتل ژنو بودم، ضمن گفتگو با آقایان دکتر امینى نخست‌وزیر اسبق، دکتر افشار سفیر شاهنشاه آریامهر در واشنگتن، دکتر همایونفر، پرویز تقى‌نیا، مهندس گنجه‌اى و ناصر کهنیم متوجه شدم که موضوع تأیید شده است و نامبردگان نیز از جریان مطلع بوده‌اند.

توضیح: خبر فوق به عرض تیمسار ریاست ساواک رسیده است و اوامرى در این مورد صادر نفرموده‌اند.

در پرونده انفرادى جمشید آموزگار به کلاسه ۴۲۳۲۱ بایگانى شود ۴۹/۸/۱۴

رونوشت برابر اصل و اصل در پرونده ۳۳۹۹۹ غلامرضا نیک‌پى بایگانى است.

پى‌نوشت یک مدیریت کل اداره سوم به نمایندگى سوئیس منعکس نمایید تا در صورت امکان با رعایت ملاحظات حفاظتى تحقیق نماید. ۸/۱۴

آقاى شرفى ۴۹/۸/۱۳ 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.