قیام عمومى روحانیون و مردم در سال 13562536/11/19 [1356]

پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران

گزارش

مفتخراً به شرف عرض مى‌رساند:

گزارش ژاندارمرى کشور شاهنشاهى مبنى بر اینکه اخیراً تعدادى طلاب علوم دینى به مرودشت وارد و در گروههاى 2 الى 3 نفرى تقسیم و به روستاهاى استان فارس اعزام و یکى از آنها اظهار نموده در آینده نزدیک یک قیام عمومى برپا خواهد شد و ما نیز به همین منظور به روستاها آمده‌ایم. برابر نظر سازمان مزبور احتمالا طلاب مورد بحث به دستور روحانیون افراطى جهت انجام تبلیغات مضره به نقاط مختلف استان فارس اعزام شده‌اند. از شرف عرض گذشت.

اوامر ملوکانه شرف صدور یافت:

«همه سازمانها با دقت در همه نقاط مواظب باشند»

اوامر همایونى به ارتشبد نصیرى، ارتشبد قره‌باغى و سپهبد صمدیانپور ابلاغ، ارتشبد نصیرى اظهار داشت:

اطاعت مى‌شود، ساواک نیز گزارش مشابهى داشته و این عمل منحصر به فارس نبوده بلکه طلاب به علت ایام عزادارى از قم در تمام نقاط کشور براى روضه‌خوانى پراکنده شده‌اند. این عمل در سالهاى قبل نیز انجام مى‌شده ولى امکان دارد امسال تحریکاتى هم بنمایند.

ارتشبد قره‌باغى اظهار داشت:

اطاعت مى‌شود هم اکنون اوامر ملوکانه را به کلیه نواحى ابلاغ خواهم کرد.

سپهبد صمدیانپور اظهار داشت:

اطاعت مى‌شود، اوامر همایونى را به کلیه شهربانى‌ها ابلاغ خواهم کرد تا با هوشیارى مراقب اوضاع باشند.

جان نثار حسین فردوست

مسئول تهیه گزارش: سرهنگ پیاده (ستاد) توکل ملک محمدى 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.