شاه ایران تابع دستور آمریکاموضوع: وضع سیاسی کشور ـ سیاستهای خارجی

به طوری که مطلعین به امور سیاسی اظهار می‌دارند: پس از نطق شدیدی که وزیر جنگ آمریکا در مورد خاورمیانه و ایران در مجلس سنای آمریکا ایراد نمود، عده‌ای از سناتورهای آمریکایی هم در همان مضمون نطق‌هایی نموده و به خصوص تأکید کرده‌اند که ملت ایران نارضایتی شدیدی از حکومت خود دارند و باید در رفع این نارضایتی کوشید؛ چون با این ترتیب وضع ایران برای کمونیست شدن از هر زمانی آماده‌تر است‌. به موازات این نطق‌ها، آرام، وزیر امور خارجه ایران که در مسافرت پاکستان بوده، به طور خیلی محرمانه به اروپا احضار و از ایشان خواسته می‌شود وسیله ملاقات معاون وزارت امور خارجه امریکا را که در ایتالیا به سر می‌برد، با اعلیحضرت همایون شاهنشاه فراهم و گویا این ملاقات نیز صورت می‌گیرد. می‌گویند: در ملاقاتی که آرام وزیر امور خارجه ایران در پاکستان با پرزیدنت ایوب خان نموده، رئیس جمهوری پاکستان نامه خصوصی برای اعلیحضرت همایون شاهنشاه نوشته و از معظم‌ٌ له خواسته که از رفتن به فرانسه و ملاقات با ژنرال دوگل خودداری فرمایند. چون امریکایی‌ها نسبت به این موضوع حساسیت داشته و ممکن است به ضرر دولت ایران تمام شود و روی همین اصل ذات ملوکانه از مسافرت به فرانسه خودداری می‌فرمایند(!)

وسیله بخش ۳۲۲ روی این اطلاعیه اقدام نشده است.

فعلاً در پرونده حسنعلی منصور بایگانی شود. ۴۲/۱۲/۴ 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.