شاهنشاه کمک‌های زیادی به اسرائیل نموده‌اندموضوع: مراسم تودیع آقای مَئیر عِزِری

پیرو شماره ۲۰/۷۷۰۹۷ﻫ ۲۱ـ ۵۲/۳/۲۳ از ساعت ۲۰۰۰ روز ۵۲/۳/۲۳ عده‌ای در حدود ۴۰۰ نفر از مجامع مختلف یهودیان،‌ کارمندان نمایندگی اسرائیل و اسرائیلی‌های مقیم تهران، در مجلس تودیع آقای عِزِری، واقع در یوسف‌آباد خیابان ابن‌سینا کاشی شماره ۲۵ حضور به هم رسانیده بودند. در حدود ساعت ۲۲۰۰ آقای مَئیر عِزِری ضمن اظهار تشکر از ورود حاضرین اظهار داشت: قریب به ۱۵ سال است که در ایران انجام وظیفه می‌نمایم و با یک یک آقایان آشنا و به روحیات همگی وارد هستم و در عرض این ‌مدت که در ایران بوده‌ام، روابط ایران و اسرائیل بسیار خوب و حسنه بوده و شاهنشاه آریامهر کمک‌های زیادی به اسرائیل نموده‌اند. دلم می‌خواست عموم اطلاع داشته باشند، ولی وضع طوری بوده که در جراید منعکس نگردیده است. از دولت و مردم ایران قدردانی نمود. سپس آقای موسی کرمانیان، یهودی سرشناس، در پاسخ آقای عزری اظهار داشت: در مدتی که آقای عزری سرپرستی نمایندگی را داشته، روابط ایران و اسرائیل بسیار حسنه و ایشان کوشش فراوان مبذول داشته‌اند که این روابط هر روز بهتر گردد و اینجا جایش نیست که در این مورد صحبت کرد و بعد به تفصیل در مورد خصایص نیک آقای عزری صحبت نمود. این جلسه تا ساعت ۰۱۳۰ روز ۵۲/۳/۲۴ ادامه داشته است.

نظریه سه‌شنبه: تشکیل مجلس تودیع فوق‌ مورد تأیید بوده و ضمناً عده‌ای از افراد برجسته یهودی سعی می‌نمایند با فرستادن نامه و پشتیبانی از وی مقدمات ابقاء نامبرده را فراهم آورند.

نظریه چهارشنبه: نظریه سه‌شنبه مورد تأیید است. ز

محترماً به عرض می‌رساند ۵۲/۳/۲۴ 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.