نظر خاص آمریکایی‌ها در باره جمشید آموزگار


05 مهر 1402


روز گذشته در اتاق کار خواجه نصیری، عضو هیئت مدیره بانک تعاونی توزیع، مهندس انزلی‌چی با حضور چند نفر ضمن بیان اوضاع می‌گفت: وضع مالی دولت بسیار بسیار خراب است و به هیچ‌وجه پولی در بساط ندارند و موضوع پرداخت ارز به‌ طور ماهانه از طرف کنسرسیوم نیز فقط به خاطر موافقت انگلیس‌ها و آن هم جلوگیری از بحران بی‌پولی دولت و به منظور پرداخت‌های ضروری بوده است. انزلی‌چی اضافه می‌نمود: همان فشاری که امریکایی‌ها در اواخر حکومت شریف‌امامی برای روی کار آمدن دکتر امینی می‌نمودند، فعلاً هم مدتی است برای روی کار آمدن دکتر جمشید آموزگار به عمل می‌آورند و تصور می‌کنم که بتوانند به نتیجه برسند و فعلاً روی نظر خاص امریکایی‌ها، قرار است دکتر آموزگار به ریاست مجمع عمومی بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه نیز منصوب شود تا بتوانند در بازگشت، برای او تبلیغات زیادی بنمایند و کاری کنند که نخست‌وزیری او در تهران سهل‌تر انجام شود. خواجه‌نصیری نیز ضمن تأیید سخنان انزلی‌چی اظهار می‌نمود: این مطلب را من از چند جای دیگر هم شنیده‌ام که تقریباً مقام‌های موثق هستند و حتی در هفته قبل در یک مجلس ختمی، پدر جمشید آموزگار یعنی حبیب‌الله آموزگار را دیدم و به او تبریک گفتم و در جواب گفت: فعلاً که خبری نیست، ولی خود من هم خیلی امیدوارم که به زودی این کار انجام شود.

عیناً جهت اقدام به اداره 2 ارسال می‌گردد

شماره ۶/۲۲ بررسی و بهره‌برداری گردید.

در پرونده الف ـ م ۲۹۴ بایگانی شود. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.