نظر خاص آمریکایی‌ها در باره جمشید آموزگارروز گذشته در اتاق کار خواجه نصیری، عضو هیئت مدیره بانک تعاونی توزیع، مهندس انزلی‌چی با حضور چند نفر ضمن بیان اوضاع می‌گفت: وضع مالی دولت بسیار بسیار خراب است و به هیچ‌وجه پولی در بساط ندارند و موضوع پرداخت ارز به‌ طور ماهانه از طرف کنسرسیوم نیز فقط به خاطر موافقت انگلیس‌ها و آن هم جلوگیری از بحران بی‌پولی دولت و به منظور پرداخت‌های ضروری بوده است. انزلی‌چی اضافه می‌نمود: همان فشاری که امریکایی‌ها در اواخر حکومت شریف‌امامی برای روی کار آمدن دکتر امینی می‌نمودند، فعلاً هم مدتی است برای روی کار آمدن دکتر جمشید آموزگار به عمل می‌آورند و تصور می‌کنم که بتوانند به نتیجه برسند و فعلاً روی نظر خاص امریکایی‌ها، قرار است دکتر آموزگار به ریاست مجمع عمومی بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه نیز منصوب شود تا بتوانند در بازگشت، برای او تبلیغات زیادی بنمایند و کاری کنند که نخست‌وزیری او در تهران سهل‌تر انجام شود. خواجه‌نصیری نیز ضمن تأیید سخنان انزلی‌چی اظهار می‌نمود: این مطلب را من از چند جای دیگر هم شنیده‌ام که تقریباً مقام‌های موثق هستند و حتی در هفته قبل در یک مجلس ختمی، پدر جمشید آموزگار یعنی حبیب‌الله آموزگار را دیدم و به او تبریک گفتم و در جواب گفت: فعلاً که خبری نیست، ولی خود من هم خیلی امیدوارم که به زودی این کار انجام شود.

عیناً جهت اقدام به اداره 2 ارسال می‌گردد

شماره ۶/۲۲ بررسی و بهره‌برداری گردید.

در پرونده الف ـ م ۲۹۴بایگانی شود. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.