مبارزه با حجاب در حکومت پهلوی دومبرابر اعلام فرمانداری تربت حیدریه پس از تبلیغاتی که وسیله بانو حلیمه همسر سرکار سرهنگ عابدینی در شهرستان تربت حیدریه شده است. بیشتر بانوان و دوشیزگان مقیم شهرستان مذکور به حجاب پناه برده، حتی آموزگاران زن و دانش‌آموزان با چادر در سر کلاس حاضر می‌شوند و این موضوع باعث گردیده است که اغلب اهالی از بیم این طبقه از استماع موسیقی محروم بوده و روز به روز بر طرفداران آنان افزوده می‌شود. صدای بلندگوی گروه‌های مذهبی سلب آسایش اهالی را نموده و رئیس شهربانی وقت نیز که فردی است مذهبی برای آنان تسهیلات لازم را فراهم می‌نماید و همسرش با چادر در اجتماع حاضر می‌شود و این موضوع باعث نضج طبقات مذهبی شده و مردم را به سوی بدویت سوق می‌دهد.

ملاحظات: به شهربانی خراسان در این زمینه و تشکیل مجالس و گروههای مذهبی (برابر مقررات) دستوراتی داده شد.

نظریه رئیس ساواک: چون تبلیغ علیه بی‌حجابی بانوان وسیله انجمن‌ها و گروههای مذهبی باعث گردیده است که اغلب بانوان و دوشیزگان در استان خراسان تشویق به استفاده از حجاب گردند و حتی اکثر آموزگاران و دانش‌آموزان دبستان‌ها و دبیرستان‌ها با چادر در سر کلاس درس حاضر شوند لذا خواهشمند است مقرر فرمایند:

1ـ به شهربانی دستور داده شود که از تشکیل و تأسیس این قبیل مجالس جلوگیری نمایند.

2ـ به وزارت آموزش و پرورش دستور داده شود که به ادارات تابعه دستور دهند از ورود آموزگاران و دبیران و دانش آموزانی که با چادر در سر کلاس درس حاضر می‌شوند جلوگیری نمایند.

3ـ از طریق وزارت کشور به استانداری و فرمانداری‌ها ابلاغ گردد به رؤسا و کادر ادارات مربوطه ابلاغ نمایند، همسران خود را از ظاهر شدن با چادر در اجتماعات منع نمایند. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.