تمجید هویدا نخست وزیر از دلکش خواننده و انعکاس آن در میان مردممطالب مندرج در اغلب جراید پایتخت درباره بانو دلکش خواننده رادیو ایران و اظهارات آقای نخست‌وزیر در مورد بانوی مذکور و مطالبی که از قول مشارالیها در صفحات اول جراید کیهان و اطلاعات نوشته شده و همچنین سخنان آقای هویدا که اظهار کرده آواز دلکش مورد علاقه من است و نامبرده را به حضور پذیرفته و گفته است منزل من پر از صفحات آواز تو است انعکاس بسیار بدی در بازار و طبقه مسلمان و روحانی داشته و می‌گویند: وزیر یک کشور اسلامی و نخست‌وزیر مردمی که در شب عید در زحمت معیشت و زندگی هستند به جای این که به فکر رفع مشکلات زندگی مردم باشد وقت خود را صرف پذیرایی از بانو دلکش و مصاحبه به نفع او می‌کند و روی هم رفته اثر خوبی در بین مردم نداشته و دستاویزی به منظور تبلیغات سوء شده است.

بررسی شد در پرونده کلی روحانیت بایگانی شود. صابری

گیرندگان: ریاست بخش 321 (کمیته روحانیون) جهت استحضار 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.