نمایش علیه دین


10 شهريور 1400


بعد از ظهر روز پنج‌شنبه 50/5/14 از تلویزیون شیراز شهر قصه‌ها به معرض نمایش گذاشته شد در جریان نمایش که روباه ملبس به لباس روحانیت شده بود و در آخر برنامه‌ صحرای محشر و خواندن روضه با تمسخر و نسبت‌هائی که به ملاها داده شد سخت مورد انتقاد و اعتراض طبقه منبری و بازاری و وعاظ و روحانیون واقع گردید و اظهار می‌دارند که دولت خواسته است روحانیون را بکوبد و دین را مسخره نماید و نیز شایع شده اجراکنندگان آن برنامه چند تن بهائی هستند و بهائی‌‌ها نیز در این جریان دست دارند و هدف از اجرای این برنامه کوبیدن مذهب و روحانیون است.
نظریه شنبه ـ نظری ندارد
نظریه یکشنبه ـ اظهارات شنبه مورد تایید است ـ دلگشا
نظریه چهارشنبه ـ صحت اظهارات شنبه مورد تایید است
نظریه 7/ ﻫ ـ نمایش شهر قصه در سه سال قبل در جریان جشن هنر شیراز به معرض نمایش گذارده شد و از آن پس در تهران مرتباً روی صحنه بوده و این که هم از شبکه تلویزیون ملی ایران پخش می‌شود وانتقاد بعضی از منبری‌ها مؤثر به نظر نمی‌رسد.
در پرونده کلاسه 257219 تلویزیون شیراز بایگانی شود
بایگانی شود 50/5/30 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.