مرحوم حجت‌الاسلام حاج سیداحمد خمینی در جنوب لبنان


23 اسفند 1399


 حدود پنج ماه پیش در منزل صادق کشمیری در لبنان بیروت مصطفی خمینی و احمد خمینی (پسران خمینی) و چمران و حسینی حائری جمع بودند مصطفی چمران از مبارزات به حق شیعیان و وضع نابسامان کنونی آنها صحبت می‌کرد و در این مورد اقدامات موسی صدر و سازمان چریکی امل را می‌ستود. مصطفی چمران احمد خمینی را به جنوب برده تا از نزدیک وضع جنگ‌های کنونی و وضع زندگی جنگ‌زده‌ها را ببیند احمد خمینی خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بود چمران به مصطفی خمینی هم توصیه می‌کرد که از قسمت‌های جنگ‌زده جنوب دیدن کند ولی مصطفی خمینی به این پیشنهاد رغبتی نشان نداد مصطفی چمران هنگام رفتن از منزل کشمیری به مصطفی خمینی گفت که یک روزنامه برای شما می‌فرستم که پس از چندی روزنامه آوردند و مشاهده شد که روزنامه المجاهد است و در آن از خمینی تعریف زیاد شده بود.
نظریه منبع- چمران قصد داشت مصطفی خمینی را تحت تأثیر قرار داده از این راه بتواند خمینی را از نظر کمک‌های مالی همراه سازد. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.