پیشنهادهای آقای سید کاظم شریعتمداری به ساواک درباره شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی


19 شهريور 1402


آیت‌اله شریعتمداری

آیت‌اله شریعتمدارى ضمن تماس تلفنى اطلاع دادند که در آذر شهر شخصى به نام حاج حسین طباطبائى و عده‌ای دیگر که مورد شناسائى وى می‌باشند از حاج اسداله مدنى تقاضا کرده‌اند که به آن منطقه مسافرت و منبر برود. حاج اسداله مدنى که فعلاً ساکن تهران است سابقاً در عراق بوده و یکى از طرفداران خمینى است که در عراق اقداماتى بر علیه ایران نموده و چون نامبرده قصد دارد در منابر خود صحبت‌های حادى بکند منبر رفتن وى به مصلحت نمی‌باشد. علیهذا تقاضا داشتند ترتیبى اتخاذ گردد که از مسافرت وى به آن منطقه جلوگیرى و نتیجه وسیله این ساواک به اطلاع ایشان برسد. مهران


گوینده : زند وکیلى
گیرنده : وثوقى  930 ـ 51/7/13

 

***

گزارش:


از:312                                                                                                تاریخ:57/7/8


محترماً باستحضار می‌رساند:
منظور: عرض وضعیت اسداله مدنی دهخوارقانی
سابقه: نامبرده بالا که از روحانیون افراطی و نماینده خمینی در لرستان می‌باشد از تاریخ 54/7/27 به مدت سه سال ابتدا به نورآباد ممسنی تبعید و سپس به گنبد کاووس اعزام و چون تحریکاتی می‌کرده به بندر کنگان منتقل شده است. مشارالیه مبتلا به بیماری سل بوده و از نظر آب و هوا مشکلی داشته لذا در تاریخ 57/5/3 به مهاباد تغییر محل داده است. در اجرای اوامر صادره به سازمان آذربایجان غربی تلگرافی اعلام که به وی ابلاغ گردد به تهران عزیمت و می‌بایستی تا خاتمه مدت تبعید در تهران به سر برد.
نظریه: با عرض اینکه از هم‌ اکنون اقداماتی در جریان است که نامبرده به تبریز عزیمت و با محمدعلی قاضی طباطبائی همکاری و همدستی نماید. اصلح است که مشارالیه کماکان در تهران به سر برده منوط به اوامر عالیست.
محترماً آیت‌اله شریعتمداری وساطت او را حضور تیمسار ریاست ساواک کرده ولی خود او می‌خواهد نزد قاضی که اکنون مخالف شریعتمداری است بماند.
اصلح است در تهران بماند.

آیت‌اله شریعتمداری وساطت ننموده بلکه نظر دارد در منطقه آذربایجان نباشد. مراقبت نمائید با قاضی مخلوط نگردد. 57/7/8
به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید /9

 

 

***

 

به: مدیریت کل اداره سوم 312                                                          تاریخ:57/7/10
از: سازمان اطلاعات و امنیت آذربایجان غربی                                  شماره: 28238/ه‌


درباره: اسداله مدنی دهخوارقانی
عطف به 7550/312-57/7/8

مراتب به نامبرده ابلاغ لیکن از عزیمت به تهران خودداری و اظهار داشته مدت تبعید وی خاتمه یافته و یک روز نیز از مدت تعیین شده گذشته و باید به خرم‌آباد برود. خواهشمند است دستور فرمائید چگونگی را روشن و در مورد نحوه رفتار با نامبرده نیز نظریه اعلام نمایند.
                                                                رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آذربایجان غربی
                                                                                                                       مبینی


ملاحظات312: مقرر شده بود با توجه به درخواست آیت‌اله شریعتمداری نامبرده پس از خاتمه مدت تبعید به منطقه آذربایجان شرقی نرود بلکه در تهران اقامت نماید که اوامر برای اجراء به سازمان مربوطه ابلاغ و پاسخ فوق واصل شده. ضمناً نامبرده در زمانی که در خرم‌آباد اقامت داشته تحریکاتی می‌کرده که به همین علت از خرم‌آباد تبعید شده بود.
بنویسید ابلاغ کنند چنانچه مورد می‌خواهد به قم برود، برود، ولی مراقب باشید که دست به اقدامات مضره نزند.
از نظر شریعتمداری ساکن بودن وی در خرم‌آباد بلامانع است. 7/11

 

 شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.