حبیب ثابت پاسال، بهایی قاچاقچیتاریخ: 48/6/8

اخیراً شخصی به نام زین الاعابدین [العابدین] سبحانی طی نامه‌ای جهت مجله خواندنیها، حبیب ثابت را بزرگترین قاچاقچی مواد مخدره در ایران معرفی و یادآوری شده در چندی قبل مقدار ده کیلوگرم هروئین و مرفین از اتومبیل وی کشف شده است اما مطابق معمول حبیب ثابت با پرداخت حق حساب و حق‌السکوت موضوع را سنبل کرده است.
نویسنده نامه سپس با تذکر اینکه میلیاردها تومان ثروت حبیب ثابت از راه قاچاق مواد مخدره و بدبخت کردن مردم ایران به دست آمده، از مدیر مجله خواندنیها خواسته با تحقیق در این زمینه و سپس درج آن موضوع را به سمع مقامات عالیه کشور رسانده تا مردم تعقیب قانونی وی را به چشم ببینند. 

در ساعت 13 روز 6/8/ سال 48
به بخش 326 واصل گردید

حبیب ثابت پاسال در شهر لاپاز پایتخت بولیوی 1340/11/30


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.