دلالی اشرف پهلویهمسر یکى از کارمندان عالیرتبه وزارت خارجه بلژیک که از دوستان بسیار نزدیک والاحضرت اشرف پهلوى می‌باشد و اخیرا به ایران آمده می‌گفت: مشارالیها براى انجام دو سه معامله بزرگ که مبلغ آن متجاوز 10 ملیون تومان است به ایران آمده و در حال حاضر براى تهیه مقدمات انعقاد قراردادهاى لازم مشغول کار می‌باشد و والا حضرت اشرف پهلوى نیز در این معاملات سهیم بوده و  35 در صد از سود آن به معظم لها تعلق خواهد گرفت. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.