جمع‌آوری کمک برای رژیم اشغالگر قدسروز مزبور هاتلکى رئیس عمران و آبادى اسرائیل در خاورمیانه که براى جمع‌آورى اعانه و کمک به ایران آمده بود پس از جمع‌آورى وجوه قابل ملاحظه‏اى به اسرائیل عزیمت نموده است.

 الف    متفرقه صادر گردیده است.
 315 


37/8/7
  الف 3
 24233  

گیرندگان : ریاست اداره دوم کل سوم جهت استحضار 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.