نظر مساعد حزب توده برای تجزیه آذربایجاندر پلنوم نهم حزب منحله توده اعضاء کمیته مرکزى تصمیم داشته‌اند که دکتر رادمنش از دبیرکلى حزب برکنار و به جاى او ایرج اسکندرى را انتخاب نمایند. زیرا رادمنش از دوستان خیلى صمیمى غلام یحیى است و عقیده دارد وى شخص وطن‌پرستى است. نظر غلام یحیى این است که آذربایجان ایران جزء آذربایجان شوروى گردد، لیکن ایرج اسکندرى با این نظریه مخالف بوده و مى‌گوید که آذربایجان باید جزء ایران بماند منتها استقلال داخلى داشته باشد.
روى همین اصل مى‌خواستند که رادمنش را از دبیرکلى حزب برکنار کنند ولى نتوانستند زیرا روسها به غلام یحیى خیلى اطمینان دارند. بعد از ائتلاف حزب دمکرات با حزب توده نفوذ غلام یحیى در هیئت اجرائیه خیلى زیاد است و به خصوص که روسها هم معتقدند که باید حزب دمکرات آذربایجان [فرقه دمکرات] تجدید حیات کرده و مثل دفعه قبل اقداماتى بکنند که آذربایجان ایران جزء آذربایجان شوروى بشود.
بالاخره در پلنوم مذکور پس از مذاکرات زیاد دکتر رادمنش به دبیرکلى حزب توده ایران انتخاب شد.
در این پلنوم مجموعاً سى نفر شرکت داشته که نامبردگان ذیل جزء آنان بوده‌اند.


1ـ رادمنش      2ـ اسکندرى      3- کیانورى    4ـ طبرى    5ـ فروتن  
6ـ جودت        7ـ نوشین          8ـ بقراطى     9ـ امیرخیزى     10ـ روستا

11- بابازاده      12- غلام یحیی   13- آذرنور    14- آقائی       15- میزانی
16- آذری (پدرزن داریوش پیشه‌وری)


کامبخش در جلسه مزبور حاضر نبوده است.
در پرونده دکتر رضا رادمنش بایگانی شود.
  
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.