کار چاق‌کنی مدیران جراید به طوری که آقای علی دوست شاهین کارمند بانک ملی شعبه ژاله در تاریخ 41/9/2 اظهار داشته است چندی است آقای صادق بهداد مدیر روزنامه جهان که فعلاً منتشر نمی‌شود به اتفاق چند نفر دیگر از مدیران و سردبیران جراید از جمله آقای صفی‌پور مدیر مجله امید ایران، عبدالرسول عظیمی مدیر روزنامه پیغام امروز به اصطلاح کنسرسیومی برای کار چاق‌کنی تشکیل داده‌اند و مرکز کار آنها هم در خیابان کوشک دفتر وکالت صادق بهداد است. کارها را بهداد می‌گیرد و به دیگران تکلیف می‌کند بروند دنبال آنها در دوایر دولتی انجام بدهند.
اصل در پرونده روزنامه جهان بایگانی است.

م-196 بایگانی شود. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.