دوستی دکتر علی امینی با اسرائیل


01 فروردين 1397


 روز 39/11/9 عزری[نماینده سیاسی اسرائیل در ایران] با دکتر امینی ملاقات و دکتر امینی اظهار داشته موقعی که من سفیر کبیر ایران در آمریکا بودم با سفیر اسرائیل در آمریکا دوست بودم. ما باید بسیاری از احتیاجات خود را به وسیله اسرائیل تأمین کنیم. عقل و منطق به ما حکم می‌کند که به خاطر مقابله با اعراب روابط سیاسی و تجاری خود را با اسرائیل گسترش و توسعه دهیم.
ضمناً دکتر امینی اظهار علاقه کرده که از اسرائیل دیدن نماید. 39/11/29
گیرندگان: ریاست اداره دوم کل سوم جهت استحضار 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.